FAIL (the browser should render some flash content, not this).

W ramach naszej działalności oferujemy: projektowanie, koordynację międzybranżową, value engineering, pomiary instalacji wentylacji.

W zakresie usług projektowych oferujemy:

 • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji:
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • instalacji grzewczych
 • instalacji technologicznych
 • instalacji wody
 • instalacji tryskaczowych
 • instalacji kanalizacyjnej
 • sieci zewnętrznych

W zakresie koordynacji branżowej oferujemy:

 • opracowanie planszy koordynacyjnej wszystkich branż, wraz z lokalizacją kolizji
 • pełnienia funkcji koordynatora projektu

W zakresie value engineering oferujemy:

 • Optymalizację dokumentacji projektowej polegającą na zwiększeniu oszczędności przy utrzymaniu wymagań funkcjonalnych i jakościowych obiektu. Nasze działania polegają na analizie projektu pod kątem budżetu Klienta i znalezieniu rozwiązań projektowych i materiałowych pozwalających na realizację w ramach tego budżetu.  

Pomiary.

 • Oferujemy wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej pod kątem wymaganych wydajności powietrza,pomiary hałasu instalacji wentylacyjnej, pomiary prądów wentylatorów.
Rodzaje inwestycji: obiekty użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjne, przemysłowe, centra handlowe. Opracowywane projekty uzgadniamy z wymaganymi urzędami, rzeczoznawcami.

 
 
 
 
 
 
 
Tester Google PageRank™