FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Projektowanie.

Projekty instalacji wykonujemy na programie Cadvent i Cadvent Plus firmy Lindab. Program Cadvent jest jednym z najlepszych narzędzi na rynku, wspomagającym projektowanie.

Program umożliwia wykonanie obliczeń hydraulicznych i głośności instalacji wentylacyjnych. Możliwy jest dobór elementów nawiewnych i wywiewnych dowolnych firm w oparciu o charakterystyki podane przez producenta, generowanie list elementów instalacji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczych i wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wykonujemy w programach Instal-therm HCR  i Instal-san  firmy Instalsoft.

W programie Cadvent i Instalsoft HCR zaprojektowaliśmy obiekty sportowe:

 • Tor Kolarski w Pruszkowie
 • Tor żużlowy w Toruniu
 • Hala sportowa Arena w Łodzi

Projekty wykonawcze tych i innych obiektów znacznie ułatwiły koordynację międzybranżową i prace instalacyjne na budowie.

 

Value engineering.

Poszukując oszczędności w określonym projekcie bazujemy na naszym dużym doświadczeniu i znajomości branży instalacyjnej. Za pomocą programu Cadvent jesteśmy w stanie  zoptymalizować weryfikować w projekcie wentylacji:

 • przekroje kanałów wentylacyjnych, utrzymując straty ciśnienia w instalacji na żądanym poziomie,
 • sprawdzić czy przyjęte spręże dla wentylatorów są poprawne,
 • sprawdzić hałas w instalacji wentylacji mechanicznej

 

Pomiary wentylacji:

Pomiarów i regulację instalacji wentylacji mechanicznej pod kątem wymaganych wydajności powietrza i pomiary hałasu instalacji wentylacyjnej dokonujemy za pomocą:

 • Balometr Airflow Instruments PROHOOD - pomiary wydajności anemostatów i nawiewników wirowych
 • anemometry firmy Sinometer AM-4822 - pomiar wydajności kratek, nawiewników
 • mikromanometr WOHLER DC200+rurka Pradntla - pomiar wydajności, spręży, wycieków z instalacji
 • Sonometr firmy center 320 Series, filtry dB(A) i dB(C) - pomiar hałasu
 • pomiar cęgami prądów na wentylatorach

Pomiary i równoważenie hydrauliczne instalacji:

Pomiarów i równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i wody lodowej   dokonujemy za pomocą urządzeń:

 • TA Scope firmy IMI Hydronic Engineering

 
 
 
 
 
 
 
Tester Google PageRank™