FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Poszukiwani asystenci projektanta lub projektanci z do??wiadczeniem w projektowaniu wentylacji i klimatyzacji. Wymagana znajomo??─? programów: Instal-Soft HCR, Cadvent. Praca przy ciekawych i du??ych projektach.

Osoby zainteresowane i spe??niaj─?ce powy??sze wymagania, prosz─? o przes??anie aplikacji wraz ze zgod─? na przetwarzanie danych osobowych na adres: projektant_praca@wp.pl

´╗┐
 
 
 
 
 
 
 
Tester Google PageRank™